Wat ga je leren?

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak wiskunde
Algebraïsche verbanden
Rekenen, meten en schatten
Meetkunde
Informatieverwerking, statistiek
Wiskundige activiteiten
Aanvullende eisen
Verrijkingsopdrachten
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
Vaardigheden in samenhang

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen