Wat ga je leren?

Het centraal examen voor Nederlands heeft betrekking op lees- en schrijfvaardigheid. Hiermee gaan we aan de slag tijdens de examentraining. Alle vaardigheden die je nodig hebt voor je examen, komen aan bod.

Tijdens de training gaan we met deze onderdelen aan de slag:

  • Vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort
  • Leesstrategieën hanteren
  • Compenserende strategieën gebruiken wanneer de eigen taalkennis tekortschiet
  • De functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
  • De hoofdgedachte en het hoofdonderwerp van een tekst(gedeelte) aangeven
  • Het schrijfdoel van de auteur aangeven
  • Relaties tussen delen van een tekst aangeven
  • Samenvatten
  • Schrijven van een zakelijke brief
  • Schrijven van een zakelijk tekst (artikel)

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen