Wat ga je leren? 

Verbranden

 • een aantal verbrandingsverschijnselen beschrijven, verbrandingsvoorwaarden noemen en toelichten dat blussen of voorkomen van brand berust op de beïnvloeding van deze voorwaarden.
 • de gevolgen van overvloedig energieverbruik noemen voor gezondheid en milieu.
 • de bewerking van aardolie in raffinaderijen en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten beschrijven.

Zuren en basen

 • van een aantal zuren en basen de naam en formule geven
 • van een aantal zuren en basische oplossingen de formules geven van de deeltjes die daarin voorkomen
 • de eigenschappen en toepassingen van zure en basische oplossingen noemen.
 • de eigenschappen en toepassingen noemen van een aantal indicatoren en deze toepassen in pH-onderzoek.

Stoffen en mengsels

 • eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden en die kennis toepassen in practicumsituaties.
 • onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen.
 • een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie, van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen, de vergelijkingen opstellen en beschrijvingen geven, berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid beïnvloeden.
 • van een aantal moleculaire stoffen en zouten de naam geven als de formule is gegeven en omgekeerd

Chemie en industrie

 • eigenschappen en toepassingen van metalen noemen, enkele bereidingsprocessen van metalen beschrijven, en het verschil tussen edele en andere metalen noemen.
 • de vorming van polymeren beschrijven en enkele voordelen van toepassingen van polymeren noemen.

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen