Wat ga je leren?

Elektriciteit energie

 • elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
 • beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren
 • de werking van de dynamo en de transformator beschrijven met begrippen uit het magnetisme.  

Verbranden en verwarmen

 • het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte verklaren en toepassen
 • de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven
 • het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm beschrijven en hierover berekeningen uitvoeren.  

Kracht en veiligheid +veiligheid en verkeer

 • de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond berekenen en in evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen
 • bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de gemiddelde snelheid berekenen
 • veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van traagheid verklaren
 • berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten in situaties van verkeer en veiligheid
 • uit bronnen over bewegingen of botsingen gegevens selecteren en verwerken. 

Geluid

 • de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten
 • geluid vastleggen met oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie bepalen
 • de werking van een luidspreker uitleggen. 

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen