Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein B: Interne organisatie en personeelsbeleid
  • Domein C: Financiering van activiteiten
  • Domein D: Marketingbeleid
  • Domein E: Financieel beleid
  • Domein F: Informatievoorziening met behulp van ICT
  • Domein G: Externe financiële verslaggeving

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A, C, E en G. Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B, D en F

Tijdens de examentraining voor havo worden alle onderwerpen behandeld en geoefend die in het examen worden gevraagd.

Inschrijven

Datum/Tijd Examentraining Inschrijven
07/04/2019
09:00 - 18:15
Examentraining M&O Inschrijven
23/04/2019
09:00 - 18:15
Examentraining M&O Inschrijven