Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein B: Interne organisatie en personeelsbeleid
  • Domein C: Financiering van activiteiten
  • Domein D: Marketingbeleid
  • Domein E: Financieel beleid
  • Domein F: Informatievoorziening met behulp van ICT
  • Domein G: Externe financiële verslaggeving

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A, C, E en G. Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B, D en F

Tijdens de examentraining voor havo worden alle onderwerpen behandeld en geoefend die in het examen worden gevraagd.

Inschrijven

Datum/Tijd Examentraining Inschrijven
02/05/2018
09:00 - 18:15
Examentraining M&O Inschrijven

Op 30 april is de groep vol.

Op 2 mei is de groep vol!

1 mei vindt een gereserveerde trainingsdag plaats voor een groep. Mocht er plaats over zijn dan stellen we die beschikbaar, mail ons als je op de wachtlijst wilt.