Wat ga je leren?

Tijdens deze training wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het examen Geschiedenis. Centraal staan de historische contexten:4 voor Vwo. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan kenmerkende aspecten uit de verschillende tijdvakken. Het definitieve programma voor de dag wordt in overleg met de groep van de dag gemaakt. Als er een specifieke behoefte is wordt daar plaats voor gemaakt in het programma.

Er is ruimschoots aandacht voor historisch redeneren met en over bronnen. De volgende vaardigheden die je daarvoor moet beheersen worden behandeld:

  • Beoordelen van historische bronnen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
  • Verandering – continuïteit herkennen in historische ontwikkelingen
  • Oorzaken en gevolgen op korte en lange termijn onderscheiden

Getraind wordt:

  • Algemene aanpak van leerwerk voor dit examen, waarbij de aandacht uitgaat naar het leggen van verbanden.
  • Aanpak van vragen en teksten tijdens het examen
  • Omgaan met cartoons en andere beeldbronnen
  • Oefenen met historische vaardigheden

Neem de door je school gebruikte boekjes mee.

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen