Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld:

  • Organismen in relatie tot elkaar en hun omgeving
  • Erfelijkheid
  • Energiestromen en kringlopen
  • Stofwisseling van de mens
  • Ontstaan en handhaven van verscheidenheid
  • Homeostase bij de mens
  • Natuurwetenschappelijk onderzoek

Na aanmelding voor een examentraining ontvang je een vragenlijst waarop je aangeeft welke onderwerpen jij behandeld zou willen hebben. Tijdens de examentraining worden alle onderwerpen behandeld die van belang zijn voor een uitstekende voorbereiding op het examen.

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen