Wat ga je leren?

Tijdens de training komt de volgende stof aan bod:
  • Cellen staan aan de basis
  • Planten en dieren en hun samenhang
  • Het lichaam in stand houden
  • Reageren op prikkels
  • Van generatie op generatie
  • Erfelijkheid en evolutie
  • Bescherming en antistoffen
  • Vaardigheden in samenhang

Na aanmelding voor een examentraining ontvang je een vragenlijst waarop je aangeeft welke onderwerpen jij behandeld zou willen hebben. Tijdens de examentraining worden alle onderwerpen behandeld die van belang zijn voor een uitstekende voorbereiding op het examen.

Inschrijven

Momenteel geen examentrainingen