Wat ga je leren?

Wiskunde A:

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die op het examen getoetst worden, zoals telproblemen, herleiden, differentiëren, logaritmen, rijen en goniometrie. Ook bekijken we wat een goede manier is om examenvragen te lezen en hoe je je GR op een efficiënte manier kunt gebruiken.
Per blok van twee uur wordt er telkens een van deze onderwerpen behandeld met aan het einde van de tweede dag een uitgebreide terugblik.

 

Wiskunde B:

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die op het examen getoetst worden, zoals algebraïsche vaardigheden, verschillende soorten functies, zoals exponentiële, logaritmische,  gebroken en wortelfuncties, differentiaal- en integraalrekening, goniometrie en meetkunde met vectoren.
Per blok van twee uur wordt er telkens een van deze onderwerpen behandeld met aan het einde van de tweede dag een uitgebreide terugblik.

 

Wiskunde C:

Tijdens deze eendaagse cursus zullen o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld: vorm en ruimte, logica, rijen, omgaan met formules. Ook bekijken we wat een goede manier is om examenvragen te lezen en hoe je je GR op een efficiënte manier kunt gebruiken.
Bij voldoende belangstelling is deze training uitbreidbaar naar twee dagen, opdat er meer tijd is om dieper op bepaalde onderdelen in te gaan.

Inschrijven

Zondag 17 juni: herexamentraining.

Meld je als volgt aan: mail naar info@examentrainingfriesland.com , vermeld je gegevens en vak + niveau. Let op: bij minimaal 3 aanmeldingen gaat de training door.

Let op: er wordt slechts 1 Vwo training gegeven, WA óf WB, al naar gelang het aantal aanmeldingen.

Vrijdag 15 juni om 12.00 uur sluit de inschrijving en  vervolgens ontvang je die middag van ons bericht of jouw training doorgang vindt, indien mogelijk, eerder.