Wat ga je leren?

Tijdens deze training wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het vernieuwde examen Geschiedenis. De tien tijdvakken, met de daarbij behorende kenmerkende aspecten en de drie (havo) of vier (vwo) historische contexten komen aan bod.

Daarnaast is er ook ruimschoots aandacht voor historisch redeneren met en over bronnen.De volgende vaardigheden die je daarvoor moet beheersen worden behandeld:

  • Beoordelen van historische bronnen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
  • Beoordelen van historische bronnen op subjectiviteit en objectiviteit
  • Verandering – continuïteit herkennen in historische ontwikkelingen
  • Oorzaken en gevolgen op korte en lange termijn onderscheiden

Getraind wordt:

  • Algemene aanpak van leerwerk voor dit examen
  • Aanpak van vragen en teksten tijdens het examen
  • Omgaan met cartoons en andere beeldbronnen
  • Oefenen met historische vaardigheden

Neem de door je school gebruikte boekjes mee.

Inschrijven