Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld:

  • Organismen in relatie tot elkaar en hun omgeving
  • Erfelijkheid
  • Energiestromen en kringlopen
  • Stofwisseling van de mens
  • Ontstaan en handhaven van verscheidenheid
  • Homeostase bij de mens
  • Natuurwetenschappelijk onderzoek

Na aanmelding voor een examentraining ontvang je een vragenlijst waarop je aangeeft welke onderwerpen jij behandeld zou willen hebben. Tijdens de examentraining worden alle onderwerpen behandeld die van belang zijn voor een uitstekende voorbereiding op het examen.

Inschrijven

Zondag 17 juni: herexamentraining.

Meld je als volgt aan: mail naar info@examentrainingfriesland.com , vermeld je gegevens en vak + niveau. Let op: bij minimaal 3 aanmeldingen gaat de training door.

Vrijdag 15 juni om 12.00 uur sluit de inschrijving en vervolgens ontvang je die middag van ons bericht of jouw training doorgang vindt en indien mogelijk al eerder.