Betaling

De training kost 155€ en de training voor de herexamens dient contant op de dag zelf te worden voldaan.

Het te betalen bedrag à 155€ dient binnen een week na aanmelding te zijn bijgeboekt op het volgende rekeningnummer:

NL80 INGB 00049.40.633
t.n.v. Examentraining Friesland te IJlst

Vermeld bij de overboeking duidelijk de naam van de kandidaat, de trainingsdatum en de vakken.

Meld je je minder dan een week van te voren aan? Dan dient het bedrag direct na aanmelding te worden bijgeboekt of contant te worden voldaan op de dag van de training. In het laatste geval ontvangen wij dan graag een mail die wij vervolgens bevestigen. Deze mail kun je sturen naar

info@examentrainingfriesland.com.